Patronat Honorowy:


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Konkursy

Konkurs Kulinarny

Komisja w składzie:

 • dr Grzegorz Russak,
 • Zastępca Dyrektora do Spraw Gospodarki Leśnej - Marek Masłowski
 • Prezes LOTMP - Magdalena Roehrig
 • Specjalista do Spraw Reklamy Gazeta Piska - Iwona Jędrzejczyk
 • Dyrektor Departamentu Polityki Jakości Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego - Igor Marek Hutnikiewicz

Zwycięzcy:

Miejsce I - Panorama Uwe - (www.noweguty.eu)
Miejsce II - Urszula Szmigiel „U Kaczorka” (www.ukaczorka.mazury.info.pl)
Miejsce III - Ośrodek Wypoczynkowy „Energetyk” (www.energetyk.mazury.info.pl)

Konkurs Nalewek

Komisja w składzie :

 • Prezes Koła Łowieckiego „Cyranka” - Sylwester Giszczak
 • Prezes Koła Łowieckiego „Puszcza” - Janusz Puchalski
 • Członek Koła Łowieckiego „Puszcza” - Wiesław Zalewski
 • Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach - Józef Bućwiński
 • Prezes Koła Łowieckiego „Dąbrowa” - Ryszard Łukaszewicz

Zwycięzcy:

Miejsce I - Paweł Grochowina
Miejsce II - Paweł Grochowina
Miejsce III - Roman i Anna Sulewscy Agro Tur Zdory (http://mazury.info.pl/domki/zdory-sulewska)

Konkurs Strzelecki

Sędzią głównym był Przewodniczący Komisji Strzelectwa Myśliwskiego ORL w Suwałkach Krzysztof Konieczka i Michał Czajka.

Zwycięzcy:

Miejsce I-Tomasz Wierzbowski
Miejsce II- Michał Gadejkis
Miejsce III- Sebastian Baza

Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Powiatu Piskiego

Sędzią głównym był Michał Czajka.

Zwycięzcy:

Miejsce I -Leszek Chełstowski
Miejsce II - Bernard Rutkowski
Miejsce III - Krzysztof Zienkiewicz
Najsympatyczniejszy strzelec: Grzegorz Klama

Wystawa trofeów myśliwskich

Komisja w składzie:

 • Polski Związek Łowiecki Komisja do Spraw Wyceny Trofeów Stanisław Patalan,
 • Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej Ditmar Serafin,
 • Leśniczy do Spraw Łowieckich z Nadleśnictwie Drygały Wojciech Tyszkiewicz

Zwycięzcy:

Wieniec jelenia: Ryszard Łukaszewicz
Parostki kozła: Andrzej Pierzchalski
Oręż dzika: Anatol Kobrzyński
Najciekawsze trofeum wieniec jelenia : Stanisław Patalan

Patronat Medialny:

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.